15:34 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

ریاست پاسپورت گفته است که پس از این بدون شناسنامه برقی پاسپورت داده نمی‌شود.

به گزارش اسپوتنیک، ریاست پاسپورت با نشر اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌است که شهروندان می‌توانند برای گرفتن پاسپورت با تذکره‌ی الکترونیکی به اداره‌ی مرکزی و نماینده‌گی‌های آن در ولایت‌ها، مراجعه کنند.

این ریاست افزوده است که روند توزیع و صدور پاسپورت بر اساس شناس‌نامه کاغذی متوقف شده‌است.

گفتنیست که پیش از این اداره ملی احصائیه و معلومات با نشر اعلامیه‌ای توزیع شناسنامه کاغذی را در شهر کابل متوقف کرد

دلایل این اقدام، ارایه خدمات بهتر با توزیع شناس‌نامه الکترونیکی، پرهیز از ارایه خدمات موازی و جلوگیری از سرگردانی و ضایع شدن وقت مراجعه‌کننده‌گان عنوان شده است.

این در حالی است که قانون ثبت احوال نفوس تا هنوز محل مناقشه است و بعضی‌ها با صدور شناس‌نامه الکترونیکی بر مبنای این قانون مخالفت دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر