08:45 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

26 پناهجوی افغانستان از سوی دولت آلمان به کابل برگردانده شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از دید، دولت آلمان در تصمیمی به تعداد 26 پناهجوی افغانستان را در 37-مین پرواز به کابل برگردانده شد.

بر اساس گزارش‌ها برخی از پناهجویان ایرانی نیز به تهران بازگردانده می‌شود.

از آغاز سال 2016 تاهنوز این سی‌وهفتمین عملیات بازگرداندن پناهجویان افغانستان از آلمان بوده استو.

تاکنون دلیل بازگشت این مهاجران مشخص نیست.

در افغانستان با افزایش ساحه جنگ، افزایش فقر و گسترش ناامنی هزاران تن در پی ترک کشور استند و در چند وقت شماری از فعالان سیاسی و خبرنگاران افغانستان نیز به دلیل فرار از ترورهای هدفمند کشور را ترک کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر