16:53 11 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
151
ما را در دنبال کنید

احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان، می‌گوید که مقصر اصلی آنچه ریاست احصاحیه افغانستان کسانی استند که به استبداد امروز با مشارکت و موافقت مشروعیت داده اند.

به گزارش اسپوتنیک، آقای مسعود در یک اعلامیه گفته است که رهبری کنونی افغانستان از هیچ قومی نمایندگی نمی‌کند: «گروه کوچک بر سر اقتدار به هیچ عنوان نمایندگی از هیچ قوم و هیچ فرهنگ این سرزمین نمی کنند. آنها با سیاستگذاری‌های غلط و مغرضانه خود فقط به دنبال منافع شخصی‌اند و مدت کوتاهی که در پیش دارند به تاراج بردن هرچه بیشتر سرمایه‌های این ملت مظلوم و بی‌دفاع تلاش خواهند کرد».


او گفته است اکثریت افراد در این «گروه کوچک بر سر اقتدار» پرتاب شده از بیرون استند.
آقای مسعود که به نظر می رسد به همراهان پدرش اشاره می‌دهد می‌گوید: «از دید من؛ از دید مردم ما، مقصر اصلی همانهایی هستند که به استبداد امروز با مشارکت و موافقت مشروعیت داده اند».
مسعود وعده داده که در کنار مردمش می‌ماند.
اداره ملی احصاییه و معلومات به تازه‌گی برخلاف ماده چهارم قانون اساسی، از درج نام ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه برقی خبر داده است. این اقدام اداره احصاییه و معلومات با انتقادات تند شهروندان و شماری از چهره‌های مطرح سیاسی و فرهنگی کشور روبه‌رو شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر