18:13 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که نام گذاری چهارم حمل به عنوان روز ملی مدیریت آب در نشست اخیر کابینه تایید شده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از دفتر رسانه‌ی ارگ، جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، در ارگ برگزار شد.

بر بنیاد اعلامیه، در این نشست به وزارت های کار و امور اجتماعی و اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده که جهت درج روز متذکره در تقویم سال 1400، اقدام کنند.

همچنین در نشست کابینه در مورد تصمیم حکومت برای افتتاح صد پروژه ملی در صد روز سال 1400 و آغاز آن از افتتاح بند کمال خان، معلومات ارائه شده است.

پیش از این رییس جمهور غنی گفته که در هر صد روز سال 1400 یک پروژه بزرگ ملی را افتتاح خواهد کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر