20:43 19 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز طی نشستی کارکردهای رهبری ادارۀ دادستانی کل این کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شماری از مسئولین لوی څارنوالی گزارش اجراات و کارکردهای شان را در بخش های تعقیب قضایی، امور عسکری، مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین فساد اداری و کنترول و مراقبت، با رئیس جمهور شریک ساختند.
آقای غنی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد، گفت: "دستگاه عدالت، آیندۀ افغانستان را تامین می کند و بدون دستگاه فعال عدالت، زنجیرۀ ارزش عدالت به میان آمده نمی تواند."
رئیس جمهور افغانستان به هیات رهبری دادستانی کل گفته است که شکایات فساد در این ادارۀ وجود دارد و برای حل آن طرح اصلاحی را با ذکر راه حل های واضح، در مدت سه روز، به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر