03:17 23 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور در دیدار با خبرنگاران گفته است که خبرنگاران نه تنها مدافعین آزادی بیان، بلکه مدافعین آیندۀ افغانستان هستند.

به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که از روز خبر نگار در قصر گل خانه با حضور خبرنگاران تجلیل به عمل آمد.


آقای غنی در سخنرانی خود گفت: اعلام واضح ریاست جمهوری و در مجموع دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آزادی بیان؛ اصلی، بنیادی و اصولی است و در این زمینه هیچ نوع شک و شبهه وجود ندارد.
رئیس جمهور افغانستان ضمن غم شریکی با خانواده‌های شهدای آزادی بیان، افزود که حمایت ما از خبرنگاران و رسانه ها تنها در حرف نیست، بلکه امروز مبلغ 843 هزار دالر به صندوق خبرنگاران از سوی من و بانوی اول و شماری از نهادهای سکتور خصوصی کمک صورت گرفته است.
رئیس جمهور غنی در این مراسم افزوده است که فرمان ایجاد مدال آزادی بیان را صادر خواهد کرد.
رئیس جمهور کشور تاکید کرد که حمله بالای آزادی بیان، حمله بر آیندۀ افغانستان است. اطلاعاتی را که شما با شجاعت و قربانی بدست می آورید، برای ما نهایت مهم و مورد احترام است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر