19:14 05 اگست 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

صادرات افغانستان در سال ۹۹ خورشیدی، شاهد ۲۱ درصد کاهش بوده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از وصدم، صادرات کشور در سال مالی ۱۳۹۹ از یک ملیارد، به ۷۷۶ ملیون کاهش پیدا کرده است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان دلیل این کاهش را گسترش ویروس کرونا و مشکلات امنیتی سبب گردید تا میزان صادرات کشور کاهش یابد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید، در سال مالی جاری به ارزش ۴۰۵ میلیون دالر اموال تجارتی که بیش از نیمی از صادرات کشور را تشکیل میدهد، به هند انتقال یافته است.

این در حالیست که میزان صادات افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ حجری شمسی بیش از یک میلیارد دالر گزارش شده بود اما این رقم در سال مالی ۱۳۹۹ به ۷۷۶ میلیون دالر کاهش یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر