14:56 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

منابع محلی در ولسوالی شینواری غوربند پروان می‌گویند که حمل پرچم ملی افغانستان توسط یک جوان در محفل دستاربندی در ساحه زیر نفوذ طالبان، سبب نزاع شده که در نتیجه آن یک تن کشته شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه هشت صبح، اکوگل احمدی، ولسوالی شینواری می گوید که این رویداد پس از چاشت روز یک‌شنبه، هشتم حمل در ساحه زیر نفوذ طالبان رخ داده است.

به گفته او، رویداد زمانی رخ داد که یک جوان به نام عبدالشکور با پرچم سه رنگ کشور در محفل دستاربندی حضور یافت.

ولسوالی شینواری پروان افزود که این رویداد در ساحه زیر نفوذ طالبان رخ داده است و طرفداران حکومت با افراد وابسته به گروه طالبان با هم درگیر شده‌اند.

آقای احمدی گفت: "جوانی بنام عبدالشکور بیرق سه رنگ را دورادور بدن خود مثل لباس خود پیچانده داخل مجلس می‌شود. در این صحنه طالبان یک طرف می‌شوند و تعدادی از باشنده‌گان به حمایت از این پسر جوان با گروه طالبان به درگیری می‌پردازند".

به گفته ولسوال شینواری، در این درگیری به پسر جوان که بیرق را حمل می‌کرد، آسیبی نرسید، اما یکی از افرادی که از این پسر جوان حمایت کرده بود، از سوی گروه طالبان کشته شده است.

هرچند منابع محلی کشته شدن یکی از طرفداران پرچم ملی را در درگیری با گروه طالبان تایید می‌کنند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه می‌گوید که افراد آنان در این کار دست نداشته‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر