06:43 19 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

با تغییر وزیرمالیه، در معینیت عواید و گمرک‌ها نیز تغییرات آمد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، سخنگوی وزارت مالیه، گفت که رهبری وزارت مالیه، تشکیل جدید را با در نظرداشت شرایط و مقتضیات جدید و در راستای تطبیق اصلاحات در منابع عوایدی روی دست گرفته است.

این تغیرات مربوط به معینیت عواید و گمرک ها  است.

در کنار گماشته شدن معین تازه عواید و گمرک ها، سرپرستان تازه برای گمرک هرات، ریاست حمایت و توسعه گمرک ها و ریاست عواید غیرمالیاتی گماشته شده اند.

افزون بر اینها 9 بست اول و دوم به تازه گی در تشکیل معینیت عواید و گمرک ها اضافه شده اند و در تمامی این بست ها کسانی بگونه حکمی و بدون رقابت آزاد تعیین شده اند.

وزارت مالیه می گوید که این تعینات برای جلوگیری از سکتگی در کارها و به گونه موقت تا هنگام نهایی شدن روند رقابت آزاد انجام شده اند.

در بیش از یک و نیم سال پسین چهار بار معین عواید و گمرک ها تغییر کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر