15:42 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

کمیته سویدن برای افغانستان شکلا زدران را در وظیفه‌ جدید مقرر کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، حدود یک هفته پس از تعلیق وظیفه شکلا زدران در کمیته سویدن برای افغانستان، این کمیته اکنون اعلام کرده است که خانم زدران قصد تحریک خشونت را نداشته است. کمیته سویدن برای افغانستان همزمان اعلام کرده است که شکلا زدران در یک موقف جدید در این کمیته به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.

در اعلامیه‌ی کمیته سویدن برای افغانستان آمده است که شکلا زدران از تعبیرهای مختلف و واکنش‌های شدید ناشی از تویت خود ناراحت است.

در اعلامیه‌ی کمیته سویدن برای افغانستان همچنان آمده است که براساس توافق این کمیته با خانم زدران، او می‌تواند پس از این در یک موقف جدید در همسویی کامل با مأموریت اساسی این سازمان به وظیفه‌اش ادامه دهد.

واکنش کمیته‌ی سویدن به تعلیق وظیفه‌‌ شکیلا زدران
© Photo / facebook account of Swedish Committee for Afghanistan

طبق اعلامیه، تقرر شکلا زدران در پست جدید در کمیته سویدن برای افغانستان به‌گونه‌ی فوری قابل اجرا است.

اندریاس استیفانسن، مسئول کمیته سویدن برای افغانستان گفته است: «شکلا زدران یک صدای مهم برای جوانان افغان، برای حقوق زنان در افغانستان و یک کارمند محترم کمیته سویدن برای افغانستان است. ما از درک و اطمینان دادن او راجع به ضروری دانستن اهمیت از بی‌طرفی کمیته سویدن برای افغانستان در همه اوقات، راضی هستیم».

طبق این اعلامیه، شکلا زدران نیز گفته است که اظهارات او «ناشی از خشم و دلسردی نسبت به خشونت دوامدار و بی‌معنی» بوده است، درحالی که او با ارزش‌های اصلی کمیته سویدن برای افغانستان همسویی کامل دارد.

او همچنان گفته است که از دورنمای کمیته سویدن برای افغانستان در مورد افغانستان مبنی بر احترام‌گذاشتن به حقق بشر و برخورداری همه از فرصت برابری و عدالت اجتماعی، حمایت می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر