18:10 13 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 33
ما را در دنبال کنید

اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که خانم شهیدی بربنیاد پیشنهاد این نهاد و حکم رئیس‌جمهور غنی به‌حیث والی ولایت دایکندی تعیین شده‌است.

به گزارش اسپوتنیک، اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که خانم شهیدی بربنیاد پیشنهاد این نهاد و حکم رئیس‌جمهور غنی به‌حیث والی ولایت دایکندی تعیین شده‌است.

اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که رشیده شهیدی بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره 990 مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث والی ولایت دایکندی تعیین گردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر