07:07 21 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان، می‌گوید که طالبان باید با آتش بس موافقت کنند چون این امر آرمان اساسی کل ملت است.

به گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان تشریح چارچوپ نقشه راه صلح، اظهار کرده است که هیچ طرح خارجی تنها کافی نیست، و هر بحثی که می‌شنویند بحث های مقدماتی است و باید با ملت افغانستان نهایی شود اما این یک فرصت بی سابقه است.
رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که طالبان باید حاضر شوند و برنامه خود را برای صلح توضیح دهند.


او می‌گوید که اگر طالبان بر موضوع خود پافشاری کنند، افغانهای اینجا نیز چنین کاری را خواهد کرد.
رئیس جمهور غنی اظهار داشت که طالبان باید با آتش بس موافقت کنند که این آرمان اساسی کل ملت است.
وی درباره انتخابات زودهنگام نیز گفت که برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است پیش از ختم دورهٔ ریاست‌اش انتخابات برگزار شود.
آقای غنی افزود که اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، "حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم".
او گفت: "برای ما دوام نظام مهم است، نه دوام خود ما."
محمد اشرف غنی علاوه کرد که اقتدار ملی باید به گونهٔ مشروع و بر اساس ارادهٔ مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر