15:12 13 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

شرکت برق افغانستان از هزینه ای برق مشترکان شهر کابل به گونه ماهوار خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، شرکت برق افغانستان برشنا با نشر خبرنامه ای نوشت: مشترکان گرامی طبق تعهدات حکومت و رهبری شرکت برشنا مبنی بر رسیدگی به یکی از خواست های اصلی شما اینک بل هزینه ای برق ماهوار شد، کاری که در هفده سال گذشته جامه عمل نپوشیده بود.

در ادامه این شرکت افزوده است، که در گام نخست ماهوار شدن بل در ولایت کابل و سپس در دیگر ولایت ها تطبیق خواهد شد. با وجود اینکه ماهوار شدن بل زیان های مالی را به شرکت برشنا به بار می آورد، ام رهبری برشنا با درک عمیق از وضعیت نا بسامان اقتصادی مشترکین رهایشی به ویژه هموطنان طبقه فقیر مان این تصمیم بزرگ را اتخاذ نموده است. بدون شک ماهوار شدن بل برق در کنار کاهش هزینه ای برق مشترکان گرامی نقش بنیادی و حیاتی در راستای توسعه ای اقتصادی کشور خواهد داشت. بل ماهوار پنجاه درصد صرفیه برق مشترکان را از حد معمول کاهش خواهد داد.

یادآوری می کنیم، که شهروندان کابل و شهرهای دیگر افغانستان برای چندین سال است، که خواستار هزینه ای برق شان به گونه ماهوار بودند. 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر