14:02 27 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

در این طرح بارها تاکید شده که در تمام منسب‌های حکومتی و تصمیم‌گیری‌ها ترکیب قومی و مذهبی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر تاکید شده است که تبعیض در هر نوع آن از جنسیتی و قومی گرفته تا مذهبی مردود خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون1، در یک نسخه این طرح آمده است که طرح رییس جمهور غنی نیز به عنوان یک گزینه احتمالی زیر عنوان حکومت صلح گنجانیده شده است که مستلزم حفظ نهادها از جمله رهبری دولت است.

در طرحی که کمیته توحید شورای عالی مصالحه ملی از مجموع ۳۰ طرح حزب‌ها و چهره‌های سیاسی نهایی کرده است، حکومت انتقالی صلح با حد اکثر سه سال تا تشکیل یک دولت دایمی پیش‌بینی شده است.

بیشتر حزب‌ها و چهره‌های سیاسی که طرح شان را به شورای عالی مصالحه فرستاده‌ اند به گزینه دولت انتقالی صلح موافقت نشان داده و ساختار این دولت هم متشکل از رییس جمهوری با چهار معاون و نخست وزیر با چهار معاون هر کدام به شمول یک زن خواهند بود.

در این طرح بارها تاکید شده که در تمام منسب‌های حکومتی و تصمیم‌گیری‌ها ترکیب قومی و مذهبی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر تاکید شده است که تبعیض در هر نوع آن از جنسیتی و قومی گرفته تا مذهبی مردود خواهد بود.

در پیوند به قانون اساسی هم، دیدگاه بیشتر حزب‌ها ظاهراً گزینه تعدیل قانون اساسی کنونی بوده است، اما از سوی دیگر تاکید شده که تا تصویب تعدیل‌های جدید قانون اساسی کنونی در صورتی‌که مغایر مفاد توافق‌نامه صلح نباشد، قابل اجرا است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر