افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 15 متخصص و مشاور بین‌المللی انتخاباتی را تا پایان ماه جاری میلادی (اپریل) به افغانستان می‌فرستد.

به گزارش اسپوتنیک، کمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک خبرنامه اعلام کرد که انزده تن از متخصصین بین المللی انتخاباتی و مشاوران ملل متحد تا اخیر ماه اپریل 2021 به کمیسیون مستقل انتخابات می رسند و اشغال وظیفه میکنند.

این مطلب را آقای عبدالله الدرداری رئیس UNDP برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ابراز کرد.

آقای الدرداری به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد که متخصصان و مشاوران که به زودی در کمیسیون مستقل انتخابات اشغال وظیفه میکنند؛ از بهترین کادرهای انتخابات جهانی اند.
آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از همکاری ها و حمایت سازمان ملل متحد در انتخابات های گذشته؛ ابراز امتنان کرده و خواهان همکاری های سالم و مفید جامعۀ جهانی در فرایند های مختلف انتخابات گردید.
همچنان یک جلد پالیسی اصلاحات انتخاباتی که توسط کمیسیون تصویب شده بودو امروز همگانی گردید؛ به رئیس UNDP سپرده شد و طرفین در بارۀ اجرایی شدن پالیسی اصلاحات انتخاباتی تعهد همکاری کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر