افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 13
ما را در دنبال کنید

طالبان اعلام نمودند که به تاریخ 16 ماه جاری نمی توانند در کنفرانس استانبول شرکت نمایند.

به گزارش اسپوتنیک، محمد نعیم سخنگوی طالبان اظهار داشته است که نمایندگان امارات اسلامی در کنفرانس استانبول در اواسط ماه جاری نمی توانند شرکت نمایند. وی افزود: «البته موضوع تحت بررسی ایشان قرار دارد، مشوره ها هم جریان دارد. هر گاه در نتیجه بررسی ها هر فیصله که صورت گرفت به مردم شریک خواهیم کرد».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر