افغانستان
دریافت لینک کوتاه
174
ما را در دنبال کنید

رئیس‌جمهور افغانستان صبح امروز در قصر چهار چنار ارگ در جلسه شش ونیم، گفت که ما بخاطر حفاظت از خاک خویش، آمادگی کامل داریم، وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به‌گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بیطرفی خود را ثابت سازد.

به گزارش اسپوتنیک، اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان امروز یکشنبه، 29 حمل در جلسه شش ‌ونیم که پیش از این امرالله صالح ریاست آن را به‌عهده داشت با اشاره به اعلان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، گفت که «در تاریخ معاصر، اولین بار است که برای افغانستان به همه فرصت مناسب فراهم شده است، ما از دو سال به اینسو آمادگی کامل داریم و بخاطر رفتن آنان، پلان همه جانبه را ترتیب نموده ایم».

وی گفت که «ما بخاطر حفاظت از خاک خویش، آمادگی کامل داریم، وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بیطرفی خود را ثابت سازد».

رئیس‌جمهور غنی افزود: «یک صف جمهوریت است و صف دیگر دشمن، آنانی که در صف جمهوریت ایستاده نمی شوند، دیگر برای شان در دولت جای نیست».

وی همچنان گفت که «طالبان بخاطر دوام جنگ، هیچگاه مشروعیت دینی ندارند، اجماع علمای جهان اسلام، جنگ افغانستان را نامشروع خوانده است».

آقای غنی هم‌چنان با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفته است که روز تصمیم پاکستان است و در صورتی که افغانستان ناآرام باشد، پاکستان هم ناآرام خواهد بود.

به گفته غنی، اگر پاکستان آرامی افغانستان را بخواهد، خودش نیز آرام خواهد شد. انتخاب دوستی و دشمنی به دست پاکستان است.

رئیس‌جمهور غنی در اخیر گفت که دیدگاه ما حاکمیت، جمهوریت ،مردم سالاری، افغانستان آباد، آزاد و مستقل است «اگر طالبان در این چارچوب صلح می‌کنند، آغوش ما به روی آنان باز است و بدون آن، انتخاب جنگ و دوام آن، بهانۀ طالبان است. ما مردم ترس نه، بلکه دارای اراده محکم هستیم».

وی در این جلسه، برای شانزده تن از منسوبین حوزۀ اول امنیتی شهر کابل، مدال های درجه دوم بریال را تفویض نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر