افغانستان
دریافت لینک کوتاه
110
ما را در دنبال کنید

ترک‌تباران کشور از آن‌چه بی‌عدالتی دولت در برابر این قوم می‌دانند، می‌گویند که آنان از ابتدایی‌ترین حقوق زنده‌گی محروم‌اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، هم‌زمان با روز همبسته‌گی ترک‌های افغانستان، برخی از آنها دولت را در کم کاری در زمینه خدمات صحی، حق آموزش و سایر حقوق اساسی‌شان متهم کرده می‌گویند که دولت هیچ اقدامی نکرده است.
عظیم خنجانی، رئیس شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان که در این محفل اشتراک کرده است میگوید که این قوم در روند صلح نماینده ندارند و دولت به آنها در مسایل مهم سیاسی سهم نداده است.


آقای خنجانی افزوده است که حضور این قوم در دولت نیز نادیده گرفته شده است.
درعین حال، محبوبه بیگم، مسئول بخش زنان شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان در سخنرانی در این برنامه می‌گوید که برای توان‌مندسازی زنان ترک افغانستان سرمایه‌گذاری نشده است و آنان هنوز هم در حاشیه قرار دارند.
وی افزوده است که ترکتباران افغانستان همیشه از جمهوریت پشتیبانی کرده اند درحالیکه حکومت همیشه آنها را به حاشیه رانده است.
در همین‌ حال، یعقوب احمدزی، معین وزارت سرحدات و قبایل در این برنامه می‌گوید که ترک‌ها از اقوام بزرگ افغانستان‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر