افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 92
ما را در دنبال کنید

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفته است که بعد از این، امضای رئیس بانک مرکزی مدار اعتبار نیست.

به گزارش اسپوتنیک، بشیر احمد قاسانی، خبرنگار افغان نوشته است که کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان امروز اعلام کرده است که امضای اجمل احمدی رییس بانک مرکزی مدار اعتبار نیست.
آقای قاسانی نوشته است: "کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان به وزارت خارجه و موسسات بین المللی اطلاعات داده است، قراردادهای که توسط اجمل احمدی امضا می شود، مسوولیت آن به دوش کسانی است که این قراردادها را زمینه سازی کرده اند."
شایان ذکر است که اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی چندی پیش از سوی مجلس رد شد؛ اما به دلیل روابط نزدیک با ارگ تاهنوز به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می‌دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر