افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

در پی اعتصاب کاری دواخانه‌ها در خوست، بیش از 420 دواخانه در سرتاسر این ولایت مسدود شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، اعتصاب کاری صدها دواخانه در ولایت خوست بخاطر تصمیم دولت آغاز شده که گفته واردات ادویه را منحصر به پنج شرکت خواهد کرد.

معترضان می‌گویند، اعتصاب کاری بخاطر تصمیم دولت آغاز شده که گفته واردات ادویه را منحصر به پنج شرکت خواهد کرد.

سلطان افغان معاون انجمن دواخانه‌های خوست در این مورد گفت: اعتصاب کاری خود را از پنج‌شنبه گذشته آغاز کردیم و تا زمانی ادامه خواهد یافت که به حقوق خود دسترسی پیدا نکنیم. 423 دواخانه و نماینده گی شرکت ادویه در خوست داریم که همۀ آن بطور مطلق در پی اعتصاب مسدود شده اند.

حکومت به تازه گی اعلام کرد که واردات ادویه را منحصر به پنج شرکت ساخته و این شرکت‌ها به گونه‌ای زنجیره‌ای ادویه را به دسترس دواخانه‌ها خواهند سپرد.

پیش از این شماری از دواخانه‌ها در کابل و هرات هم در برابر این تصمیم صدای اعتراض بلند کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر