افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 32
ما را در دنبال کنید

جنرال مک کنزی می‌گوید که نیروهای افغان به حمایت از سوی نظامیان ایالات متحده و دیگر کشورها در سال های پسین، عادت کرده اند.

جنرال مک کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی یا "سنتکام"، روز پنجشنبه گفت که او نگران است که نظامیان افغان پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی و خارجی از کشور، نتوانند ادامه بدهند.

او می افزاید: "من در باره توانایی نظامیان افغان برای حفظ شان پس از این که ما بیرون شویم، نگران استم، در باره توانایی نیروهای هوایی افغان، به ویژه، پس از این که ما حمایت از این نیروها را متوقف سازیم، نگران استم".

او گفت که نیروهای افغان به حمایت از سوی نظامیان ایالات متحده و دیگر کشورها در سال های پسین، عادت کرده اند.

او پیش از این نشست در پنتاگون گفت که رییس جمهور بایدن پیش از اعلام خروج نیروها، با او و دیگر نظامیان بلندپایه مشوره کرد.

در همین حال، سناتور جیم انهوفی گفت که راهکارهای اداره ترمپ در شرق میانه بیشتر سیاسی بوده اند تا این که در باره منافع ملی باشند. 

او گفت: «نخست در افغانستان این اداره تصمیم بر اساس زمان نه بر اساس شرایط گرفت. ما این را می دانیم و در باره آن زمان زیادی صحبت کرده ایم".

آقای مک کنزی در پاسخ به او گفت: "ما اکنون مأموریت حمایت، مشوره دهی و همکاری در افغانستان را پایان می دهیم. ما در تلاش برنامه ریزی ادامه عملیات های ضد هراس افگنانه از منطقه استیم تا سازمان های افراط گرایی خشن که در تلاش بقای شان در افغانستان استند، تحت فشار و نظارت دوامدار می مانند".

او در باره پرسشی در رابطه با حفظ سفارت امریکا در کابل پس از خروج نیروها، گفت که آنان متعهد به حفظ این سفارت استند اما افزود که امنیت آن یکی از مسوولیت های کشور میزبان است.

او گفت: "امنیت یک سفارت مسوولیت کشور میزبان است. بسیاری از سفارت های ما در سراسر جهان حضور نظامی کم دارند به خاطری که کشور های میزبان مکلفیت های شان را انجام می دهند. این یک موضوع نگرانی است که آیا حکومت آینده در افغانستان پس از خروج ما توانایی این کار را خواهد داشت یا نه. این موضوع تا چند هفته آینده همزمان با آغاز خروج ما معلوم خواهد شد و ما وضعیت را بررسی خواهیم کرد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر