افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 41
ما را در دنبال کنید

ترکیه، پاکستان و افغانستان از طالبان دعوت نمودند که به پروسه صلح پاهبند باشند.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه سه جانبه وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان آمده است که این سه کشور از طالبان تقاضا نموده‌اند که به پروسه حل و فصل صلح آمیز بحران افغانستان پابندی باشد و آنرا تائید نماید.

قابل یادآوری است که کنفرانس استانبول در مورد افغانستان، بعد از بررسی وسیع با تمام جناح های ذیدخل در شرایط بهتر تر به تعویق افتاد، تا در یک فضآ راحت تر برگزار گردد.  به همین خاطر از همه، منجمله جنش طالبان دعوت گردیده است که برای دسترسی به صلح از طریق مذاکرات که به صلح مستحکم در افغانستان خواهد شد، به تعهدات خود استاده باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر