افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 32
ما را در دنبال کنید

رییس بنیاد احمد‌شاه‌ مسعود در برگه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که به منظور گذار از جنگ به صلح به یک دوره انتقالی ضرورت داریم.

به گزارش اسپوتنیک، احمدولی‌ مسعود، رییس بنیاد احمد‌شاه‌ مسعود در برگه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که اوضاع بحرانی کشور چنین مینماید که حکومت در هر دو میدان جنگ و صلح به بن بست خونین رسیده است. ادامهٔ وضعیت، منجر به جنگ خانمانسوز گردیده، کشور و مردم همه بازنده اند.

او می افزاید که بنا براین بمنظور گذار از جنگ به صلح با هر عنوانی که باشد به یک دورهٔ انتقالی ضرورت داریم.
برای رهبری دورهٔ انتقالی بیش ازین هیچ یک فرد مشخص مورد اجماع وجود ندارد، مشارکت چهره های جنجال برانگیز و بحران ساز ۲۰ سال طرف های منازعه، صلح ساز نیست، چون خود سبب دوام بحران میباشند.
آقای مسعود تاکید دارد که ایجاد “شورای ریاست جمهوری” در قالب نظام، متشکل از شخصیت های بیطرف و با اعتبار از اقوام و اقشار متنوع کشور با نگرش ملی،گزینهٔ‌ برتر است تا شرایط عبور از جنگ به صلح را طی یک یا دو سال در کشور فراهم سازد. این شورا یکی را از میان خود بعنوان رئیس شورای ریاست جمهوری انتخاب نموده، صلاحیت های خود را بگونهٔ شورایی اعمال مینماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر