افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رییس سابق تصدی مواد نفتی را به سه سال زندان و پرداخت 574 هزار و 221 دالر امریکایی، محکوم به مجازات کرده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالولید رییس پیشین تصدی مواد نفتی را به سه سال زندان و پرداخت 574 هزار و 221 دالر امریکایی، محکوم به مجازات کرده است.

این دادگاه روز یک‌شنبه، پنجم ثور در غیاب متهم و با حضور وکیل مدافع آن برگزار شده است.

طبق اعلام دادگاه عالی، در صورت دعوای دادستان این پرونده آمده است که دولت افغانستان 8 هزار تُن گاز مایع را از ترکمنستان خریده بود تا در جریان سال‌های 93، 94، 95 و 1396 از سوی ریاست تصدی مواد نفتی به ادارات به فروش برسد، اما یک هزار و 66 تُن گاز مایع از سوی تصدی مواد نفتی در وقت معین آن فروخته نشده است.

اتز سوی هم، دادستان موظف پرونده دریافته است که بدون درنظرداشت ضایعات، کسرات و خطرات گاز مایع، بیش از 569 هزار و 950 دالر امریکایی به دولت خسارت وارد شده است.

در همین حال، هیأت قضایی دادگاه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، رییس پیشین تصدی مواد نفتی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به سه سال «حبس تنفیذی» و پرداخت هزار و 221 دالر امریکایی محکوم به مجازات کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر