افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

فرستاده ویژه امریکا در مورد صلح افغانستان، گفته است که ایالات متحده سفارت خود در کابل را برای همکاری به خروج نیروها حفظ میکند.

به گزارش اسپوتنیک، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هنگام سخنرانی در کمیته امور خارجه کنگره امریکا، گفت: "ما قصد داریم سفارت خود را در افغانستان حفظ کنیم و همچنان به ارائه کمک به توسعه ارتقا سرمایه گذاری اقتصادی ادامه خواهیم داد."


خلیلزاد خاطرنشان کرد که حفظ دستاوردهای سالهای اخیر بخصوص درمورد اقلیت ها وزنان خصوصاً در رابطه با مشاركت آنها در روند مذاكرات، ضروری است. وی گفت: "این کار شخصاً برای من مهم است."
این درحالیست که پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به برخی از کارمندان خود دستور ترک سفارت در کابل را داده است
یادآوری می کنیم، که ایالات متحده متعهد شده است كه تا اوایل ماه می بیرون شدن نیروهای خود را از افغانستان آغاز خواهد كرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر