14:14 02 اگست 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 111
ما را در دنبال کنید

طرح پیشنهادی صلح منسوب به طالبان از سوی رسانه‌های افغانستان نشر شده است.

به گزارش اسپوتنیک، تلویزیون یک افغانستان مدعی شده است که به نسخه‌یی از طرح صلح طالبان دست یافته است. در این سند که از سوی این شبکه نشر شده طالبان دیدگاه بسیار نزدیک با طرح شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان دارند.

در این سند طالبان خواهان ایجاد یک دولت موقت برای مدت حداکثر بیست ماه شده اند تا زمینۀ انتقال قدرت به دولت اسلامی بعدی را فراهم کند.

بر اساس این طرح، طالبان دو گزینه را برای رهبری افغانستان پیشنهاد کرده اند که شامل نظام ریاستی با یک رییس، معاونین رییس، ۲۴ وزیر و ۶ ریاست است. در گزینۀ دوم طالبان پیشنهاد نظامی دارای یک رییس، یک صدراعظم، معاونین رییس، معاونین صدراعظم، ۲۴ وزیر و ۶ ریاست را ارایه کرده اند که وزرا به رییس یا صدراعظم پاسخگو اند.

صدراعظم حداقل مسوولیت دو ستون از چهار ستون اصلی دولت را عهده‌دار خواهد بود.

در بخش قوه مقننه نیز طالبان خواهان ازدیاد ۸۴ کرسی در ولسی جرگه شده اند و گفته اند که در مجلس سنا باید، شوراهای ولایتی، رییس دولت و طالبان هرکدام ۳۴ سناتور تعیین کنند. 

گزینۀ بعدی طالبان برای قوه مقننه منحل کردن پارلمان فعلی است.

طالبان گفته اند که قانون اساسی فعلی در صورتی که با توافق صلح مغایر نباشد تا تصویب قانون جدید نافذ است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر