افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

روز گذشته، 33 قلم آثار تاریخی برگردانیده شده به کشور را نمایندۀ وزارت امور خارجه به رییس موزیم ملی تسلیم کرد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت اطلاعات فرهنگ اعلام کرده است که ۳۳ قلم آثار تاریخی کشور از نزد قاچاقچیان در امریکا ضبط شده است و از طریق سفارت افغانستان در واشنگتن، به کابل برگردانیده شده است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن سپاسگزاری به خاطر برگردانیدن این آثار، به دست آمدن این آثار را یک دست‌آورد بزرگ برای دولت و مردم افغانستان دانست.


محمد طاهر زهیر، گفته است: "در جریان جنگ‌های دهۀ ۷۰ خورشيدی بیش از یکصد هزار اثر تاریخی موزیم ملی به غارت برده شد و اکنون نیز شمار زیادی از آثار تاریخی و بناهای باستانی کشور در معرض خط قرار دارد."
آقای زهیر افزوده است که در افغانستان اضافه از ۵ هزار آبدۀ تاریخی وجود دارد که بیشتر این آبده‌ها به حفاظت و مرمت نیاز دارد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمام مردم کشور خواست که در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیروهای امنیتی کشور، از آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی که سرمایه ملی افغانستان است، حفاظت و نگهداری کنند و همچنان جلو قاچاق و حفریات غیرقانونی را بگیرند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر