12:22 23 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان امروز با رؤسا و نمایندگان احزاب سیاسی کشور در ضیافت افطاری با آنان در خصوص فصل نو بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، صحبت نمود.

به گزارش اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نماز شام را با رؤسا و نمایندگان احزاب سیاسی کشور ادا کرد و در ضیافت افطاری با آنان در خصوص فصل نو بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، صحبت نمود.


در این دیدار شماری از رؤسای احزاب سیاسی در مورد خروج نیروهای بین المللی و نقش احزاب سیاسی در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی، نقش زنان در مصالحه و همکاری حکومت در تمام محورها با احزاب سیاسی به منظور ارتقای نقش آنان، معلومات ارائه کردند.
در همین حال، آقای غنی پس از استماع صحبت آنان، با اشاره به ایجاد ماحول جدید پس از اعلام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت که فرصت ها نسبت به خطرات به مراتب بیشتر است و بعد از دو دهه به سوی حاکمیت ملی قوی میرویم.
رئیس جمهور افزود: نقطه کلیدی این است که باید به اجماع ملی برسیم و بی طرفی افغانستان به سطح منطقوی و بین المللی حفظ گردد.
وی در اخیر سخنانش با آنها گفت که ه اکنون زمان قربانی است و بدون حضور زنان و جوانان اجماع ملی ایجاد شده نمی تواند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر