افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 33
ما را در دنبال کنید

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در پنج اداره‌ دولتی میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت بدون استفاده مانده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل رسانه ها، محمداشرف غنی، رییس جمهور در هفته معارف برنامه «صد روز، صد مژده» اعلام کرد که پنج اداره دولتی میلیاردها دالر را استفاده نکرده‌اند.

غنی توضیح داد که تنها دو اداره دولتی ۱.۶ میلیون دالر را «بند انداخته» است.

محمداشرف غنی از این ادارات نام نبرد.

رییس جمهور غنی گفت که این موضوع قابل قبول نیست و «ما فرصت ضایع کردن پیسه را نداریم».

او هشدار داد، هر اداره‌ای که بودجه خود را مصرف نکند، وجهش به ادارات دیگر انتقال می‌شود.

غنی گفت که باید هر اداره در ساختار تعهدات واضح خود بودجه خود را مصرف کند.

محمداشرف غنی گفت که اکنون فصل جدیدی از همکاری‌های منقطه‌ای و بین‌المللی فراهم شده است.

به گفته او، روایت افغانستان اکنون به روایت منطقه بدل شده است.

غنی گفت که دیدگاه منطقه درباره افغانستان تغییر کرده است و آینده توسعه منطقه به آینده افغانستان بسته‌گی دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر