05:50 20 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

نماینده مردم کندهاردر مجلس می گوید که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد 70 درصد عواید کشور به جیب یک نفر می رود. این نماینده مجلس خطاب به رییس جمهور گفته که در میان افراد تعیین شده از سوی وی دزدان وجود دارند.

به گزارش اسپوتنیک، گل‌احمد کمین، نماینده مردم کندهار در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که 70 درصد عواید کشور به جیب یک نفر می‌رود.

کمین این ادعا را روز دوشنبه (20 ثور) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان مطرح کرد. او گفت که در این مورد اسناد دارد.

نماینده مردم کندهار در مجلس نماینده‌گان خطاب به رییس جمهور غنی گفت که اگر جنگ را محدود و تولید مواد مخدر را کنترل و فقر را مهار نمی‌تواند، فساد را باید کنترل کند.

گل‌احمد کمین می‌گوید که مهار فساد «کارخانه‌گی» رییس جمهور است. او خطاب به رییس جمهور غنی گفت: «در میان وزیرانت دزد است، در میان والیانت دزد است و در میان قوماندان و رییسانت دزد است».

او در ادامه افزود: «همین حالا 70 درصد عواید به جیب یک نفر می‌رود. در 50 درصد مصارف فساد است».

نماینده کندهار در مجلس نماینده‌گان با تأکید گفت که اگر رییس جمهور غنی با فساد مبارزه نکند، و «فساد به این شکل ادامه یابد، در آن صورت ما به همه کشورها و نهادهای بین‌المللی اسناد را می‌سپاریم که کدام وزیرت دزد است، کدام والی و کدام مقامت دزد است».

در همین حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در سخنان پایانی ساعت امتیازی مجلس نماینده‌گان با استناد به سخنان گل‌احمد کمین گفت که حکومت باید با فساد به صورت جدی مبارزه کند.

رییس مجلس نماینده‌گان از کمین خواست که اسناد خود را در این مورد به نشست عمومی ارائه کند.

حکومت افغانستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر