02:05 14 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که دو کارمند وزارت مالیه به اتهام گرفتن مبلغ 10 هزار دالر امریکایی رشوه بازداشت شده‌اند.

به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل در خبرنامه‌ی اعلام کرده است که این افراد به دنبال شکایت کارمند یک شرکت خصوصی در تاریخ 20 ثور از سوی دادستانی عمومی کنترل و مراقبت دادستانی کل به‌گونه‌ی باالفعل بازداشت شده‌اند.

براساس خبرنامه، نماینده‌ی شرکت خصوصی در شکایت‌نامه‌اش عنوانی ریاست دادستانی کنترل و مراقبت نوشته است که برای انتقال احصاییه‌ی شرکت از کابل به یکی از ولایات به وزارت مالیه مراجعه کرده است، اما کارمندان وزارت مالیه به‌خاطر انجام این کار، نخست مبلغ ۱۵ هزار دالر امریکایی درخواست کرده و در نهایت روی 10 هزار دالر توافق کردند.

در خبرنامه آمده است که دادستانی عمومی کنترل و مراقبت پس از تحلیل و ارزیابی این شکایت‌نامه، افراد متهم را در یک عملیات اوپراتیفی در همکاری با نیروهای امنیتی ملی هنگام دریافت مبلغ ۱۰ هزار دالر امریکایی رشوت، از مربوطات حوزه‌ی اول امنیتی شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

دادستانی کل گفته است که این قضیه به‌خاطر تکمیل تحقیقات و تقیب عدلی زیر کار است و افراد متهم نیز در حال حاضر تحت توقیف قرار دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر