15:59 23 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برخی از اعضای هیات گفتگو کننده ی دولت افغانستان می گویند که طالبان با هیچ طرحی موافق نیستند و هنوزهم بر جنگ تمرکز می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، حفیظ منصور یک تن از عضو اعضای هیئت مذاکره کننده دولت گفته است که طالبان هنوزهم براین باور اند که از راه جنگ می توانند به قدرت برسند و هیات این گروه به هیچ پیشنهاد حکومت افغانستان در مورد حکومت آینده گوش نمی دهند.

به گفته ی منصور طالبان خواستار نظام خالص اسلامی اند و تعریفی درستی از آن نظام را نیز نمی توانند.

این عضو هیات حکومت افغانستان درحالی که نظام مشارکتی را به نفع همه جوانب می داند اضافه می کند که طالبان باید بدانند که افزایش خشونت ها و جنگ نمی تواند آنان را به اهداف شان برساند.

این درحالی است که طالبان با افزایش خشونت های شان در ماه اخیر نه تنها این که از چشم مردم افغانستان افتاده اند؛ بلکه در تمام ولایاتی که حملات شان را افزایش داده اند با دیدن تلفات سنگین مجبور به فرار شده اند.

دولت افغانستان هیچ بهانه ی را برای رد مذاکرات از سوی طالبان به این گروه نگذاشته است و تا سرحد برگزاری انتخابات پیش از وقت و تشکیل حکومت مشارکتی از خود انعطاف نشان داده است؛ اما به تازگی طالبان اشتراک شان را در مهمترین نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه را مشروط ساخته گفته اند که در این نشست تنها به دلیل فشار پاکستان و قطر اشتراک نمادین و در سطح پایین خواهند داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر