23:07 20 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 12
ما را در دنبال کنید

شام امروز پس از نزدیک به یک ساعت انفجار دومی هم در شهر کابل رخ داد.

به گزارش اسپوتنیک، شام امروز ساعت ۷ و ۲۸ دقیقه در ایستگاه سری‌کاریز در یک‌ موتر نوع کاستر انفجار صورت گرفت، در ادامه این انفجار ساعت ۸ و ۸ دقیقه انفجار دوم نیز به وقوع پیوست که جزئیات دقیق در درست نیست.

شماری از باشند‌گان ناحیه سوم شهر کابل از وقوع انفجار دومی نیز در این منطقه خبر می‌دهند.
شماره زخمیان و کُشته‌شدگان این حادثه زیاد گفته شده است.
پولیس کابل ساحه را بسته نموده و تحت بررسی قرار دارد.

در همین حال، یکی از گواهان در فیسبوکش نوشته است: همه به صف ایستاده ایم
آنهایی که رفته بودند نیز روزی به صف ایستاده بودند و کشته شدند و رفتند...
صحنه جالبی را دیدم من در گولایی دواخانه بودم زخمی ها دوان دوان طرف شفاخانه می دویدند تا خون بیشتر ضایع نکنند و دیگران در تماشا بودند.
کسانی که رفتند نیز روزی نظاره گر بودند.
حکومت خود عامل کشتار هدفمندانه مردم هستند و رازی دیگر نمانده است.
حکومت، طالب، داعش ...همه اش از یک دیگ آش می خورند.

ادامه دارد... 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر