08:51 20 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادگاه عالی کشور تأیید می‌کند که یک قاضی دادگاه ابتدائیه‌ی شهری ولایتکندهار توسط جنگ‌جویان گروه طالبان در شهر کندهار ترور شده است.

به گزارش اسپوتنیک، دادگاه عالی می‌گوید که محمد فیاض، عضو محکمه استیناف شهری ولایت کندهار شام یک‌شنبه، شانزدهم جوزا، درناحیه دوم شهر کندهار ترور شده است.

این قاضی هنگامی که از مسجد پس از ادای نماز شام به سوی خانه خود در حرکت بود، هدف «حمله تروریستی» قرار گرفته است.

گروه طالبان مسئولیت ترور او را به عهده گرفته است. یوسف احمدی، از سخن‌گویان این گروه گفته است که او را به‌دلیل ایجاد مشکلات در دوسیه‌های مربوط به جنگ‌جویان طالبان کشته‌اند.

در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند و به‌ویژه‌ ترور قاضیان و دادستان‌ها در کشور به‌صورت بی‌پیشینه افزایش یافته است. مسئولیت بیشتر این ترورها را شخص و یا گروهی به عهده نمی‌گیرد. دولت افغانستان اما همواره گروه طالبان را عامل این ترورها می‌خواند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر