05:12 20 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

سرقوماندانی اعلی، وضعیت عمومی امنیتی کشور را بررسی و هدایات لازم صادر کرد.

به گزارش اسپوتنیک، جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، شام امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، پس از استماع گزارش متذکره، هدایات لازم را بخاطر دفع تهدیدات دشمن و هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی و دفاعی، صادر نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر