23:11 16 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 32
ما را در دنبال کنید

دفتر شورای امنیت ملی می‌نویسد که مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف فعال نگه داشتن فرودگاه هوایی بین‌المللی حامد کرزی، امروز از این فرودگاه دیدار کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دفتر شورای امنیت ملی، امروز با نشر یک خبرنامه می گوید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف فعال نگه داشتن فرودگاه هوایی بین‌المللی حامد کرزی مطابق با استندردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی (ICAO)، از فرماندهی مأموریت حمایت قاطع مستقر در این فرودگاه دیدار کرد.

در ادامه این خبرنامه آمده است که مشاور امنیت ملی دولت افغانستان را در این دیدار سفیر ملکی ناتو، جنرال دیدریک فرمانده فرماندهی مشترک انتقال امنیت- افغانستان، رفیع فاضل معاون تخنیکی مشاور امنیت ملی، معاون و نماینده ارشد ملکی ناتو و قوماندان نظامی ترکیه مستقر در فرودگاه هوایی بین‌المللی حامد کرزی همراهی می‌کردند.
داکتر محب از ساحات کنترول ترافیک هوایی، خدمات اطفائیه و نجات، یونت مختلط میترولوژی (هواشناسی)، مدیریت مصونیت فرودگاه های هوایی، سیستم رادار، مخابرات و نظارت، سوق و اداره دیدار و همچنان حفظ و مراقبت و خدمات امنیتی این فرودگاه را مورد ارزیابی قرار داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر