07:33 20 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر یک خبرنامه می گوید که به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری، غفار خان بحیث معاون نظامی ریاست عمومی امنیت ملی گماشته شده است.

به گزارش اسپوتنیک، ریاست عمومی امنیت ملی با نشر یک خبرنامه امروز جمعه (11 جون)، اعلام کرد که غفار خان بحیث معاون نظامی ریاست عمومی امنیت ملی گماشته شد.

در ادامه این خبرنامه آمده است که او در سال 1362 تعليمات نظامی خویش را در بخش های كريمينل تخنيك و پوليس از جمهوری چک کسب نموده است.

ریاست عمومی امنیت ملی تاکید دارد که غفار خان در بین سالهای 1363 الی 1369 در وزارت داخله در بخش های کریمینل تخنیک، ریاست مبارزه با قاچاق، بندر حیرتان، میدان هوایی حامد کرزی و بخش های دیگر ايفای وظيفه نموده است.

این ریاست می افزاید که او به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری موصوف اکنون بحیث معاون نظامی ریاست عمومی امنیت ملی گماشته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر