01:21 19 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

دو تن از منسوبان ریاست امنیت ملی به اتهام اخذ 30 هزار دالر امریکایی رشوت، از ده تا پنج سال زندان، محکوم به مجازات شدند.

به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل امروز یک‌شنبه (27 جون)، با نشر یک خبرنامه گفته است که برید جنرال سید محمد عظیم کارمند احتیاط فعال ریاست 020 و دگروال محمد ناظم مدیر تحقیق ریاست امنیت ملی، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یک­شنبه ششم سرطان سال 1400 خورشیدی، به گونه علنی مورد محاکمه قرار گرفتند.

در این خبرنامه آمده است: "بر اساس صورت دعوای څارنوال مؤظف این افراد با تبانی هم در بدل رهایی یک تن مظنون به ظن همکاری با گروه طالبان برای ترور کارمندان دولتی، مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی را مطالبه و حین اخذ آن از سوی نیرو­های کشفی بالفعل دستگیر و قضیۀ آن برای تحقیقات، جهت تأمین عدالت به لوی څارنوالی، محول گردیده بود".

خبرنامه می افزاید: "څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمان در اتهام اخذ رشوت؛ برای مجازات آن­ها­ از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق فقرۀ چهارم مادۀ 370، فقرۀ ششم 371، فقرۀ اول مادۀ 370 و فقرۀ دوم مادۀ 375 کودجزا، را مطالبه کرد".

هیأت قضایی این جلسه، برید جنرال سید محمد عظیم، را در این قضیه به پنج سال و یک ماه و دگروال محمد ناظم را به ده سال و یک ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات کرد.
این محکمه هر یک را به پرداخت مبلغ 30 هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و 104 هزار و 355 افغانی قیمت یک سیت آیفون 11 پرومکس طور تضامن، محکوم به مجازات کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر