15:52 03 اگست 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ایالات متحده می تواند روند خروج نیروهای خود را از افغانستان طی چند روز به پایان برساند.

به گزارش اسپوتنیک، شبکه سی.ان.ان به نقل از منابع رسمی گزارش داد، ایالات متحده می تواند روند خروج نیروهای خود را از افغانستان طی چند روز به پایان برساند.

سخنگوی وزارت دفاع به CNN گفت: "این هفته می تواند در عقب نشینی نیروها و تکمیل روند بازگشت بسیار حیاتی باشد."

در همان زمان، یک مقام ارشد دولت به CNN گفت که ممکن است حدود 1000 سرباز آمریکایی پس از خروج رسمی نیروها برای کمک به تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل و فرودگاه شهر در این کشور بمانند.

 با این حال سخنگوی وزارت دفاع روز سه شنبه به سی.ان.ان گفت که تعداد تخمینی نیروهای آمریکایی در افغانستان برای محافظت از سفارتخانه ها و تأمین امنیت در فرودگاه پایتخت در حال حاضر از 650 نفر بیشتر نخواهد شد.

پیش از این، جو بایدن، رئیس جمهور آمریكا قول داده بود كه نیروهای خود را قبل از 11 سپتامبر از افغانستان بیرون بكشد.

در همان زمان ، یک مقام ارشد دولت به CNN گفت که ممکن است حدود 1000 سرباز آمریکایی پس از خروج رسمی نیروها برای کمک به تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل و فرودگاه شهر در این کشور بمانند.

سخنگوی وزارت دفاع روز سه شنبه به سی.ان.ان گفت که تعداد تخمینی نیروهای آمریکایی در افغانستان برای محافظت از سفارتخانه ها و تأمین امنیت در فرودگاه پایتخت در حال حاضر از 650 نفر بیشتر نخواهد شد.

از سوی هم سخنگوی پنتاگون، جان کربی، به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای آمریکایی لزوماً به معنای پایان مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو در افغانستان نیست، علی رغم تصمیم ناتو در ماه اپریل برای شروع کاهش نیروهای خود چند ماه را در بر خواهد گرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر