02:03 19 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

جانسون: حد اکثر نظامیان بریتانیا افغانستان را ترک کرده اند.

به گزارش اسپوتنیک، باریس جانسون صدراعظم بریتانیا اظهار داشته است که حد اکثر نیروهای مسلح بریتانیا، افغانستان را ترک کرده اند.

وی افزود: "هیچگاه در نظر نبوده که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان دائمی باشد... نیروهای بریتانیا برمی گردند. قسمت زیاد از نیروها بریتانیا افغانستان را ترک کرده اند. اما این به آن معنی نیست که ما افغانستان را رها می کنیم، کمک های ما به نسل های افغانستان صورت خواهد گرفت".

با این همه، صدراعظم بریتانیا در مورد مدت زمان خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان چیزی نگفت، اینکه کدام جزوتام ها افغانستان را ترک کرده اند و همچنان در مورد پلان کمک های بعدی به افغانستان نیز صحبت نکرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر