00:04 19 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که دولتمردان این کشور تسلیم طرح‌های بربادی افغانستان نخواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، آقای غنی که در ارگ ریاست جمهوری و به مناسب روز بیرق ملی سخنرانی می‌کرد گفت که بیرق ما نشانۀ افتخار و وحدت ما و جزء افتخارات چند هزار سالۀ ماست، نیروهای پرافتخار امنیتی و دفاعی همه روزه برای حفظ و به اهتزاز نگهداشتن آن، فداکاری می‌کنند.

آقای غنی در این مراسم به مشروعیت نداشتن جنگ افغانستان تاکید کرد. به نقل از ارگ ریاست جمهوری، غنی گفته است: «علمای جهان اسلام به ویژه در نشست اخیر شان در عربستان سعودی که علمای پاکستان نیز حضور داشتند، تاکید کردند که جنگ افغانستان هیچگونه مشروعیت اسلامی ندارد».

اشرف ‌غنی همچنان اعلام کرد که شبکه‌هایی در پی تبدیل کردن به میدان جنگ اند اما او تسلیم نخواهد شد. وی تصریح کرد: «ما تسلیم طرح های بربادی افغانستان نمی شویم که بیگانگان و شبکه ها می خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند».

۷ اسد در افغانستان به نام روز بیرق نام گذاری شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر