06:03 18 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت عمومی به گونه یی برای دولت افغانستان نامطلوب است که در صورت عدم رسیده‌گی و برعکس نشدن آن، می تواند با بحران طویل المدت روبرو شود.

به گزارش اسپوتینک، طلوع خبر داده است که  اوضاع افغانستان مبهم گفته شده و ابراز نگرانی شده است كه نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی تا یک ماه دیگر آماده مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود.

این پنجاه ودومین گزارش سیگر است که به چگونه گی هزینه شدن نزدیک به 144 میلیارد دالر امریکا در بازسازی افغانستان پرداخته است.

دراین گزارش آمده است که حملات طالبان پس از آغاز رسمی روند بیرون شدن نیروهای امریکایی به گونه قابل توجهی افزایش یافته اند.

بر بنیاد این گزارش، ارتش ایالات متحده از 10 هزار و 383 حمله طالبان در جریان سه ماه دوم سالروان میلادی خبر می‌دهد.

در این گزارش آمده است: «روند عمومی به گونه روشن برای حکومت افغانستان نامطلوب است و اگر به آن پرداخته نشود و معکوس نشود، این حکومت می‌تواند با بحران بقا روبه رو شود.»

درگزارش مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده است که درجریان سه ماه گذشته طالبان حملات گسترده یی را آغاز کردند و مراکز ولسوالی‌های بسیاری را گرفتند اما از حمله برنیروهای امریکایی و ائتلاف خود داری کردند.

در گزارش گفته شده است که حکومت افغانستان با ازدست دادن اداره بندراسلام قلعه، شیرخان بندر سی وچهار اعشاریه سه درصد از درعایداتش را ازدست داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بسیاری از قول اردوهای ارتش افغانستان از اجرای عملیات بدون نیروهای کماندو خود داری می‌کنند.

در گزارش آمده است که درسه ماه گذشته استفاده سو ازنیروهای کماندو درسه ماه گذشته درمقایسه به سه ماه اول سال 2021 و یک سال پیش به گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

در گزارش از فشارهای فزاینده بر نیروهای هوایی یاد شده وگفته شده است که این نیروها با از دست دادن پشتیبانی نیروهای هوایی با چالش‌ها روبه رو اند.

بر بنیاد این گزارش، تمامی هواپیماها دست کم 25 درصد بیشتر از حد تعیین شده پرواز می‌کنند.

سیگر در این گزارش می‌گوید که تلفات غیرنظامی نیز درسه ماه گذشته افزایش یافته است.

به گفتۀ این گزارش، دراین مدت 705 غیرنظامی کشته و 1330 غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

در گزارش از افزایش خواست طالبان و گروه‌های مخالف دیگر پروژه‌های تمویل شده از سوی نهادهای خارجی از جمله بانک جهانی افزایش یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر