03:00 22 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

گر طالبان از راه زور به قدرت برسند اتحادیه اروپا و دیگر کشور ها نظام آن ها را به رسمیت نخواهند شناخت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، توماس نیکلسن٬ سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است: "آمدن طالبان به قدرت فکر نمیکنم آن قدر هم ساده باشد که دیگران فکر می کنند. اما اگر طالبان قدرت را از راه نظامی به دست گیرند از سوی اتحادیه اروپا آنها به رسمیت شناخته نخواهند شد."


او از ضعیت امنیتی ابراز نگرانی کرده می‌گوید که طرف‌ها برای خاتمه جنگ باید از خود انعطاف پذیری نشان بدهند.
سرپرست نمایندگی اتحاده اروپا برای افغانستان گفت: "ما به گونه واضح بسیار بسیار نگران وضیعت هستیم. ما تلاش می کنیم که در حد توان در افغانستان دخیل باقی بمانیم. ما به کمک های انکشافی خود ادامه می دهیم ما به از لحاظ سیاسی هم دخیل می‌مانیم."
او اظهار داشته است که گروه طالبان در میز مذاکره هیچ پیشنهادی ندارند و معلوم نیست که خواست آنها چی است. به گفته او طالبان در فکر این است که از راه نظامی می تواند در مذاکرات صلح امتیاز گیری بیشتر کند.
نیکلسن میگوید: “طالبان واقعا پیشنهاد واضحی را که چه می خواهند روی میز نگذاشته اند و این بخشی از مذاکرات است و یک چیز مهم برای مرحله بعدی است. اگر آنها طرح امارت اسلامی را که در دهه ۱۹۹۰ یا هر طرحی را که امارات اسلامی باشد روی میز بگذارند، نخیر آن قابل قبول نخواهد بود."

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر