12:47 22 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

امروز در دانشگاه اکادمی ملی نظامی نزدیک به پنج هزار داوطلب پسر و دختر از سراسر افغانستان اشتراک کردند. 

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان مروز یکشنبه ۱۰ اسد ۱۴۰۰ نوشت: امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم امروز با اشتراک حدود 5 هزار داوطلب پسر و دختر از سراسر کشور با اشتراک دگرجنرال ولی محمد "احمدزی" لوی درستیز قوای مسلح کشور و نظارت اداره ملی امتحانات اخذ گردید.
این وزارت افزوده است، که لوی درستیز قوای مسلح از شوق و علاقه وافر جوانان برای پیوستن به صفوف اردوی ملی قدردانی نموده، گفت: در شرایط حساسی که شما به هدف پیوستن به صفوف نیروهای دفاعی آمدید، دین دینی و میهنی تان را انجام دادید و با ختم موفقانه دروس منحیث نیروهای مسلکی به وظایف خطیر دفاع از وطن سوق خواهید شد.
این وزارت در ادامه نوشته است، که رئیس هیات اداره ملی امتحانات هم از تامین عدالت و شفافیت روند امتحانات به داوطلبان اطمینان داد.
در پایان این خبرنامه آمده است، که همچنان، داوطلبان رضایت کامل شان را از شفافیت برگزاری امتحان ابراز نموند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر