23:56 18 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

مسئول دفتر محلی نی حمایت در غرب افغانستان تائید می کند که رسانه های محلی هرات نشرات شان را متوقف ساختند.

حامد مومن، مسئول دفتر محلی نی حمایت در غرب افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسپوتنیک تائید می‌کند که نشرات تمام رسانه های محلی در هرات متوقف شده است.

او تاکید دارد که تمام کارمندان این رسانه های به خانه شان رفته اند.

آقای مومن می افزاید که با سخنگوی طالبان صحبت شده تا خبرنگاران در امنیت باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر