07:18 22 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تصاویر از داخل کابین هواپیما بیان‌گر از آن است که برای هر سگ ناتو چوکی مخصوص در نظر گرفته شده بود.

به گزارش اسپوتنیک، مطمئناً افغان‌های که از زیر تایر هواپیما ناتو جان سالم به در بردند خوشحال خواهند شد که بدانند سگ‌های نظامی امریکا در کابل از میان سایر مقامات انتقال داده شد. برای هر یک از آن‌ها چوکی مخصوص در کابین هواپیما در نظر گرفته شده بود. سگ های ناتو بسیار خوش شانس‌تر از آنها بودند.

افغان‌ها به دلایل نامعقول به کمک متحدان غربی خود تکیه زدند. ما منتظر داستان های اشک آور در رسانه های امریکا در مورد نجات یافته کنندگان هستیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر