04:33 17 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طالبان به آن تعداد از افراد که پاسپورت ویا ویزه ندارند، هشدار داده است که قلمرو میدان هوایی کرزی را ترک کنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سینهوا، مسئول امنیت فرودگاه کابل، به آن افرادیکه گذرنامه ندارند هشدار داده است که هرچه عاجل محوطه میدان هوایی را ترک کنند.


پس از تصرف کابل توسط طالبان، هزاران تن برای فرار از کشور به میدان هوایی کابل تجمع نمودند؛ وضعیتی که صحنه‌های غم‌انگیزی را به وجود آورد. چندین تن در این هرج و مرج جان خود را از دست دادند.
از زمان تصرف کابل توسط طالبان، حدود دوازده نفر در میدان هوایی کابل جان های خود را ازدست داده اند.
شماری زیادی از افراد برای خروج از افغانستان، کوشش کردن که از تایرهای طیاره محکم گرفته و به خارج بروند.
این درحالیست که یک روز پس از آنکه اولین طیاره امریکایی با 640 مسافر از کابل به قطر نشست کرد، توته‌های بدن انسان یافت شد.
براساس گزارش نیروهای هوایی امریکا، این توته‌های بدن در پایگاه هوایی «العدید قطر»، در طیاره سی-17 کشف شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر