04:13 21 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

نماینده دفتر سیاسی طالبان به ریا نووستی گفت که این قانون اساسی جدید - یک ضرورت است.

به گزارش اسپوتنیک، نماینده بیروی سیاسی طالبان اظهار داشته است که افغانستان به قانون اساسی جدید نیاز دارد.

محمد نعیم نماینده بیروی سیاسی طالبان به ریانووستی گفته است که قانون اساسی جدید در افغانستان بوجود میاید.

وی افزود: "بدون شک ، افغانستان قانون اساسی جدید را خواهد داشت".

  نعیم در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی به تصویب می رسد ، گفت: "اکنون ما باید نیازهای مردم را برطرف کنیم، بر خلاء غلبه کنیم و سپس اقدامات دیگری را انجام دهیم. اما به طور عموم، قانون اساسی جدید مورد نیاز است."

با شروع جنبش رادیکال طالبان * در شهرهای بزرگ ، اوضاع در افغانستان در هفته های اخیر به ویژه وخیم شده است. روز یکشنبه ، رسانه ها و منابع گفتند که شورشیان کنترل همه گذرگاه های مرزی را در دست دارند. در همان روز ، شبه نظامیان گفتند که وارد کابل شده و کنترل کاخ ریاست جمهوری را در دست گرفته اند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که "برای جلوگیری از کشتار" کشور را ترک کرد. دوشنبه شب ، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان * محمد نعیم اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر