03:17 29 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 62
ما را در دنبال کنید

حالا یگانه ولایت که خالی از طالبان است، پنجشیر است که میدان جنگ و سرنوشت ساز برای افغانستان خواهد بود

به گزارش اسپوتنیک، یک تن از نزدیکان احمد مسعود در مورد وضع فعلی کشور توضیحات داده گفت که وضعیت امروز افغانستان دور دو محوریت می چرخد:
 ۱ محوریت مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود.


۲ محوریت گروه جهل و نادانی ( طالبان ).
تمام جغرافیای افغانستان به استثنای ولایت پنجشیر توسط دشمنان آزادی و آبادی این کشور و رییس جمهور فروخته شده  افغانستان به طالبان تسلیم داده شد.
گروه طالبان از هیچ جنایتی در جغرافیای تحت سلطه شان دریغ نمی ورزند و در عین حال جبهه مقاومت ملی مصمم بر دو اصل است
۱. مصالحه ملی۲. آما ده گی عام و تام نظامی
 جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان هنوز هم دروازه مصالحه را نبسته است  و مصالحه را نسبت به جنگ ترجیح می دهد
و لی در عین حال آماده گی برای جنگ های سخت دارد و برای آزادی، عزت، وقار و حقوق تمام مردم افغانستان با تمام قوت و امکانات می ایستد و مبارزه می کند.
نیرو های مقاومت ملی از تمام نقاط افغانستان در حال جمع شدن هستند و هر ساعت درحال اضافه شدن است.
با روحیه بلند و اراده مستحکم تمام مردم جغرافیای جبهه مقاومت ملی در کنار قوت های نظامی شان و به رهبری آمر صاحب احمد مسعود  امیر جبهه مقاومت ملی ایستاده اند و برای آزادی افغانستان مبارزه می کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر