22:08 20 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طالبان* سه مقام جدید در شهرداری هرات گماشتند.

به گزارش‌ اسپوتنیک، به نقل از شهرداری هرات، سه مقام جدید در شهرداری هرات در بست‌های آمر تنظیف و سرسبزی، مدیر عمومی قراردادها و تدارکات و مدیر تهیه را تعیین کردند.
در اعلامیهٔ شهرداری آمده است: حسب لزوم دید ملا شراف الدین مخلص شاروال هرات، عبدالکریم خالد به حیث آمر جدید "آمریت تنظیف و سرسبزی"، مولوی محمداکبر فرقانی به حیث "مدیر عمومی قراردادها و تدارکات" و ملا محمدشاه حکیمی به حیث مدیر تهیۀ این اداره به همکاران شان معرفی و به فعالیت آغاز کردند».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر